Spelmissbruk

Att lida av ett spelmissbruk

Casinospel är menat att vara en form av underhållning som skänker glädje och spänning till spelare. Men för en del kan spelandet övergå till att bli ett tvångsmässigt beteende om man saknar självbehärskning och realistiska förväntningar. Sanningen är att spel på casino kan vara mycket missledande. Illusionen av lättförtjänta pengar, de fartfyllda spelen och de många attraktiva erbjudanden om saftiga bonusar gör att många spelare rycks med och ibland tappar kontrollen över sitt spelande.  Om man inte får hjälp i tid, kan spelmissbruk i värsta fall leda till ekonomisk ruin för spelaren.

Viktigt att veta när man spelar på casino är att oddsen aldrig är till spelarnas fördel oavsett om det gäller poker, spelmaskiner eller roulette. Spelindustrin är en så pass framgångsrik bransch just på grund av det faktum att huset nästan alltid vinner över spelarna. För att du ska få ett balanserat spelande och inte göra dig av med mer pengar än vad du har råd med, gäller det att vara medveten om risken för att utveckla ett spelmissbruk samt vilka symtom som är typiska för den som lider av ett spelberoende. Även den spelandes anhöriga kan drabbas av lidande och därför är det så viktigt att känna igen tecken på ett osunt spelande och söka hjälp i tid, oavsett om det gäller dig själv eller en närstående.

Vi har tidigare listat några av de vanligaste symtomen för spelmissbruk, varför vi här väljer att fokusera på de fysiska och mentala symtomen som kan uppstå i samband med ett spelberoende. Syftet är att du lättare ska kunna avgöra om du själv eller någon annan i din omgivning lider av en depression till följd av ett spelmissbruk.

Hur vet jag om jag lider av ett spelmissbruk

Spelmissbruk kan påverka den drabbade och hens anhöriga på flera olika sätt. Det innebär att en person som lider av spelmissbruk inte behöver uppvisa samma symtom som hos en annan som också lider av samma problem. Symtomen för spelberoende är ofta desamma som tecken för andra missbruk. Vanliga symtom för spelmissbruk är följande:

Mentala symtom på spelmissbruk

Ett överdrivet spelande kan leda till ett flertal mentala symtom såsom ångest, depression och skam. I vissa fall kan spelmissbruk leda till att en spelare inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt liv.

Spelmissbruk brukar orsaka starka känslor hos den drabbades närstående vilket kan försvåra problemet. Det är svårt att hjälpa någon om man samtidigt känner sig arg eller ledsen över att ha blivit sviken. Det är inte ovanligt att spelmissbruk orsakar isolering eftersom många människor tar avstånd från personer som gör dem ledsna. Man vill helt enkelt inte vara varken fysiskt eller emotionellt nära en person som skadar genom sitt beteende. Den drabbade kan också, på grund av skam, själv väja att undvika kontakt med människor och på så sätt isolera sig även om dennes omgivning skulle vara förstående.

Fysiska symtom på spelmissbruk

Den stress som många spelmissbrukare upplever kan ibland leda till fysiska problem för både den spelande som hens anhöriga. Till fysiska symtom ingår brist på sömn, bölder, tarmproblem, huvudvärk, andnöd och muskelvärk.

Spelmissbruk kan i vissa fall leda till utbrändhet för de närstående. Familjemedlemmar till den spelande kan, genom att ta sig an mer arbete än vad hen är kapabel till, försöka hjälpa den drabbade att komma på fötter igen. Anhöriga till spelmissbrukare glömmer ofta bort att ta om sig själva när de försöker hjälpa en närstående som lider.

När är det dags att söka hjälp?

Om du upplever att du inte har kontroll över ditt spelande och har svårigheter att sluta, ska du omedelbart söka professionell hjälp. Det kan ta emot att söka hjälp, särskilt om problemet inte upplevs som särskilt stort. Men faktum är att chansen till att bli återställd blir större, ju tidigare du söker hjälp varför det är viktigt att du tar ditt problem på allvar och att agera med en gång om du så bara känner lite oro och inte tror att det är så farligt.

Ta reda på om du befinner dig i riskzonen för ett spelberoende eller redan är drabbad genom att kolla upp om symtomen stämmer överens på dig. Symtomen för spelmissbruk finner du här.

Depression till följd av spelmissbruk

Många som ägnar sig åt ett överdrivet spelande på nätet, lider av stress, ångest och depression. Depression kan se ut på olika sätt från person till person, men det finns vissa gemensamma tecken och symtom vilka är bra att känna till för att du ska kunna identifiera en depression hos dig själv eller hos en närstående. Ha i åtanke att dessa symtom kan uppstå av andra orsaker under en kort period i livet. Alla kan vara nere ibland och tycka att det mesta är botten men att ju starkare och långvariga symtomen är, desto mer sannolikt är det att du är drabbad av en riktig depression och behöver hjälp.

Om du känner igen dig i flera av följande symtom och om de har pågått längre än två veckor, kan det vara så att du lider av depression:

∙      Du har tappat intresse för sådant som tidigare intresserade dig

∙      Du är mer lättirriterad, hetlevrad eller aggressiv än vanligtvis

∙      Du känner dig hopplös och hjälplös

∙      Du upplever en oförmåga att känna dig berörd

∙      Du har sömnsvårigheter (antingen att somna in eller att behålla sömnen)

∙      Du känner dig konstant fysiskt trött

∙      Du har en minskad lust eller ingen sexlust alls

∙      Du upplever koncentrationssvårigheter

∙      Din har en större eller mindre aptit än vanligt

∙      Du upplever svårigheter att minnas saker

∙      Du upplever obefogade eller överdrivna skuldkänslor

Symtomen kan variera från person till person beroende på kön och ålder. Det finns dessutom olika typer av depression där en del är allvarliga än andra.  Oavsett vilken, är det viktigt att du tar symtomen på allvar och söker professionell hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Hjälpen kan du enkelt hitta på nätet eller så ringer du din husläkare som kan remittera dig till specialister inom området. Kom ihåg att du inte är ensam och att det finns många som har drabbats av spelberoende och har kunnat ta sig ur det med lite hjälp. Om du vill veta mer om hur du kan få hjälp så läs här.

Här finner du symtomen för spelmissbruk